KURSY STANDARDOWE STACJONARNE

Przeznaczone dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z niemieckim lub w tradycyjnym tempie rozwijać swoje dotychczasowe umiejętności. Realizujemy 112 godzin lekcyjnych, przerabiając cały materiał danego poziomu!
Oferujemy dwie opcje do wyboru:
2×2 godz. lekcyjne w tygodniu
1×4 godz. lekcyjne w tygodniu
Kursy realizowane na wszystkich poziomach nauczania, przygotowujące do certyfikatów Goethe-Institut.
PAKIET KSIĄŻEK I MATERIAŁÓW DODATKOWYCH W CENIE!

Instytut zastrzega sobie prawo zmiany sposobu realizacji kursu z systemu stacjonarnego na online wskutek działania siły wyższej, tj. zdarzeń takich jak: klęski żywiołowe, pandemia, epidemia.