KURSY INTENSYWNE STACJONARNE

Marzysz o podniesieniu swoich kwalifikacji językowych w krótkim czasie? Ten kurs jest dla Ciebie! W trakcie 4 miesięcy zrealizujesz cały poziom.

Zajęcia odbywają się 2×4 godz. lekcyjne w tygodniu.

Kursy realizowane na wszystkich poziomach nauczania, przygotowują Ciebie do zdobycia certyfikatu Goethe-Institut.

PAKIET KSIĄŻEK I MATERIAŁÓW DODATKOWYCH W CENIE!

Instytut zastrzega sobie prawo zmiany sposobu realizacji kursu z systemu stacjonarnego na online wskutek działania siły wyższej, tj. zdarzeń takich jak: klęski żywiołowe, pandemia, epidemia.