Poniżej prezentujemy cennik na kursy w roku akademickim 2018/2019.

Cennik obowiązuje we wszystkich filiach.